SITUATIONSANALYSE

  
Med Ingeniørforeningen IDAs situationsanalyse kan du pejle dig ind på, hvordan du befinder dig i din aktuelle jobsituation. Analysen kan hjælpe dig med at finde vigtige opmærksomhedspunkter i dit arbejdsliv og støtte dig i dine overvejelser om din udvikling.

IDA behandler dine data med fortrolighed, men anvender i anonymiseret form resultaterne til statistik. Derfor vil du i starten blive bedt om at give oplysninger om din alder, dit køn, din arbejdsrolle og ansættelsessektor.

Analysen består af 55 spørgsmål, fordelt på 5 temaer:

- Virksomheden, rammer og vilkår
- Jobindhold og -udvikling
- Min leder
- Mine kolleger
- Min livsbalance

Når du har besvaret spørgsmålene, kan du se en samlet score for din aktuelle jobtilfredshed fordelt på de 5 temaer. Du får samtidig vist, hvor der kan være særlige opmærksomhedspunkter i forhold til din jobsituation. Sidst får du mulighed for enten at sende resultatet til dig selv, eller til en af IDA’s karrierekonsulenter.

Din status

Alder
Køn  
Stilling
Ansættelse
Medlem af IDA  
Jeg bor ikke i Danmark
Postnr.
By
E-mail
   


Ingeniørforeningen, it-afdelingen, sept. 2013